068 262 9527

info@csdcdurres.com

Na ndiqni:

Fokus grup me të rinjtë e Këshillit Rinor Vendor Durrës mbi çështjet e kontratës Sociale 2019.

Diskutime dhe prioritete të reja të dala nga të rinjtë do të jenë pjesë e raportit të monitorimit, i cili do të dalë në muajt në vijim dhe do të diskutohet sërisht me komunitetin.

Ky raport do t’i vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të komunitetit dhe përfaqësuesve të Bashkisë Durrës, për t’u diskutuar dhe ndërrmarë ndërhyrjet e nevojshme në buxhet në vitin pasardhës.

Info Kontakt

Linqe te shpejta

Aktivitete

© 2022 Te drejtat e rezervuara CSDC Durres

Scroll to Top